VCR

دستگاه ضبط کننده فیلم های دوربین های مداربسته بود که به دلیل محدودیت هایی که داشت با آمدن VDR ها از رده خارج شد، سایز نهایی آنها در حد یک پخش کننده DVD بود.