مدیرعامل تسلا ایلان ماسک جزئیات جدید از پیشرفت تسلا در زمینه یادگیری ماشینی منتشر کرده که مربوط به کامپیوتر آموزش شبکه عصبی<<Dojo>> می شود

چنین موضوعی برای هواداران ایلان ماسک چندان عجیب نیست چرا که وی در جلسه مربوط به گزارش مالی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ این کمپانی به کار روی ساختار هوش مصنوعی پیشرفته اشاره کرده که هدف از آن بهبود قابلیت‌های اتوپایلوت است. ماسک به سیستم آموزشی چهار بعدی برای بهبود عملکرد رانندگی خودران اشاره کرده بود که به ویدیو نیاز دارد. به اعتقاد مدیر عامل تسلا جهش از محیط دو بعدی به چهار بعدی یک پیشرفت بزرگ است

این سیستم می‌تواند المان‌های مختلف مانند چراغ های راهنمایی تابلوها و نشانه‌ها را درک و تفسیر کند بر اساس اطلاعات پتنت تسلا این سیستم یک تکنیک آموزش یادگیری ماشینی بوده که برای نتایج یادگیری ماشینی بسیار دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد در همین راستا اطلاعات توسط سنسورها جمع‌آوری شده و ساخته می‌شوند این سنسورها اطلاعات مختلفی مانند علائم راهنمایی رانندگی و خطوط را ثبت می‌کنند

سنسورهای دیگر پارامترهای عملیاتی خودرو مانند سرعت فرمان جهت یابی تغییر در جهت تغییر مکان تغییر ارتفاع و تغییر سرعت را ثبت می کند مجموعه داده‌ها به یک سرور ارسال می‌شوند و این اطلاعات برای آموزش مدل یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد تا نتایج یادگیری ماشینی دقیقی به دست آید