نقطه های سبز و نارنجی بالای نمایشگر آیفون در IOS14 چه معنایی دارد؟

اگر در بخش نوار وضعیت آیفون یا آیپد شما یک نقطه نارنجی رنگ نمایش داده می شود به این معنی است که میکروفون دستگاه شما توسط یک اپلیکیشن فعال شده اما به جز نقطه نارنجی یک نقطه سبز رنگ هم دقیقاً در همین موقعیت مشاهده می کنید نمایش نقطه سبز به معنی فعال شدن دوربین دستگاه است