جشن 20 سالگی ایده پرداز

شرکت اایده پرداز 20 ساله شد

 

GPS

GPS تاثیرگذار برروی کارکرد مغز

GPS تاثیرگذار برروی کارکرد مغز ..! gps امروزه به بخش جدا نشدنی از زندگی ما تبدیل شده است . در بسیاری از شرایط ما ناخودآگاه ازgps به عنوان یک یاور همیشگی استفاده می کنیم . بر اساس تحقیقات دانشگاه مک گیل استفاده زیاد ازgps می توان د…