خدمات

شرح خدمات فنی و مهندسی :

  • مشاوره، تحلیل، طراحی و پیاده سازی شبکه های کابلی (Cable Networks)  و بی سیم (Wireless Networks) مطابق با آخرین استانداردها
  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم VOIP
  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری بر مبنای راهکارهای مجازی سازی
  • تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های نظارت تصویری
  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه جهت حفاظت از سخت افزار، نرم افزار و DATA
  • انجام امور پشتیبانی ، سروسی و نگهداری از انواع شبکه ها با امکان استقرار کارشناس به صورت تمام وقت در محل
  • انجام امور پشتیبانی سرویس و نگهداری از سیستم های نظارت تصویری با امکان استقرار کارشناس به صورت تمام وقت در محل
  • انجام امور پپشتیبانی ، سرویس و نگهداری از تخهیزات سخت افزاری  و ماشین های اداری با امکان استقرار کارشناس به صورت تمام وقت در محل